Biyografim

Dr.Yalçın Güzelhan

(PSİKİYATRİST - PSİKOTERAPİST - SİNİR BİLİM UZMANI)

Dr.Yalçın Güzelhan; 1961 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı bölgede tamamladıktan sonra, 1980-1981 yıllarında ODTÜ Siyaset Bilimine devam etti. 1987 yılında Dokuz Eylül Tıp fakültesini bitirdi. 1996 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Psikiyatri uzmanlığını aldıktan sonra, 1996-98 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp araştırma Enstitüsünde sinir Bilimi mastırını tamamladı.

1998-2002 yılları arasında dört yıl boyunca Kognitif Terapi uzmanlığı (Bilişsel ve Davranışçı Psiko Terapi) eğitimini tamamlayan Güzelhan'ın, çoğunluğu Beyin Biyolojisi ile ilgili olan çok sayıda yerli ve yabancı bilimsel çalışmaları vardır. Kuruluşundan itibaren Türkiye Kamu-Sen bünyesinde uzun süre aktif sendikacılık yapan Güzelhan, 2004 yılından bu yana Ortadoğu Gazetesinde'ki Köşe Yazarlığını'da sürdürmektedir.


KISA ÖZGEÇMİŞ